Sumár cenovej ponuky

  Žiaden produkt

  Zľavnený tovar

  Najpredávanejšie

  Predstavenie našej spoločnosti...

  Kontaktné údaje

  TURAY PLUS, s.r.o.
  Ružová č. 531/4
  900 89 Častá
  Slovensko

  Kontakty
  Tel.: 033 6495 627, 0902 635 262
  E-mail: plus@stavebninycasta.sk

  Kamenná prevádzka
  Ružová č. 531/4
  900 89 Častá
  Slovensko

  Zodpovedný vedúci: p. Martin Turay

  Otváracie hodiny:
  Letný čas: 1.apr.-31.okt.
  Pon. - Pia.: 8:00 - 16:00
  Sobota:      8:00 - 12:00
  Nedeľa: zatvorené

  Zimný čas: 1.nov.-31.mar.
  Pon. - Pia.: 8:00 - 16:00
  Sobota:      8:00 - 12:00
  Nedeľa: zatvorené

  Fakturačné údaje

  Obchodné meno: TURAY PLUS, s.r.o.
  Sídlo spoločnosti: Ružová č. 531/4, 900 89 Častá

  zapísaná v Obchodnom registri
  Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.: 30609/B

  IČO: 35875101
  DIČ: 2021777109
  IČ DPH: SK2021777109

  Bankové spojenie
  Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
  IBAN: SK97 1100 0000 0026 2006 1102
  BIC (SWIFT): TATRSKBX
  Číslo účtu: 2620061102 / 1100

  ----------------------------------

  Orgán dozoru a dohľadu
  Slovenská obchodná inšpekcia
  Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  Prievozská 32, P.O. Box 5
  820 07 Bratislava 27

  ----------------------------------