Nové produkty

Zľavnený tovar

Najpredávanejšie

Predstavenie našej spoločnosti...

Kontaktné údaje

TURAY PLUS, s.r.o.
Ružová č. 531/4
900 89 Častá
Slovensko

Kontakty
Tel.: 033 6495 627, 0902 635 262
E-mail: plus@stavebninycasta.sk

Kamenná prevádzka
Ružová č. 531/4
900 89 Častá
Slovensko

Zodpovedný vedúci: p. Martin Turay

Otváracie hodiny:
Letný čas: 1.mar.-31.okt.
Pon. - Pia.: 8:00 - 16:00
Sobota:      8:00 - 12:00
Nedeľa: zatvorené

Zimný čas: 1.nov.-29.feb.
Pon. - Pia.: 8:00 - 16:00
Sobota:      8:00 - 12:00
Nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: TURAY PLUS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Ružová č. 531/4, 900 89 Častá

zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.: 30609/B

IČO: 35875101
DIČ: 2021777109
IČ DPH: SK2021777109

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK97 1100 0000 0026 2006 1102
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Číslo účtu: 2620061102 / 1100

----------------------------------

Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27

----------------------------------