• Zatvorené
  • Betón na vytvorenie spádovej poterovej vrstvy. Hrúbka 10 - 40 mm.

    Suchá betónová zmes triedy CT-C30-F5 podľa STN EN 13813 na vytvorenie kontaktných poterov s premenlivou hrúbkou vrstvy ako je napr. vyspádovanie balkónov, loggií, terás, kúpeľní, spŕch, umyvární a pod. Zrnitosť 4 mm.

    • Spádový betón

    • Interiér a exteriér

    • Vystužený vláknami