Sumár cenovej ponuky

  Žiaden produkt

  Zľavnený tovar

  Najpredávanejšie

  Dodacie podmienky

  Možnosti doručenia tovaru:

   

  - E-shop s územnou pôsobnosťou pre vybrané mestá a obce špecifikovaný vo Všeobecno obchodných podmienkach v bode 2.2, alebo pri vytváraní nového účtu v zozname Mesto/Obec. Ak sa vaše Mesto/Obec nachádza v zozname, systém automaticky pri nákupe ponúkne cenu za doručenie. Ak sa vám cena za doručenie zdá byť privysoká, môžete nás požiadať o individuálne nacenenie.

   

  - V prípade, ak sa vaše mesto/obec nenachádza v zozname pri vytváraní účtu, je možné sa zaregistrovať, pod ,,Slovensko doprava na vyžiadanie", kde vám v prípade objednávky bude ponúknutý iba osobný odber, samozrejme dopravu vám môžeme dodatočne naceniť.

   

  - Dodanie po celom území SR, na vyžiadanie.

   

  FREE SHIPPING - ak shop ponúka dopravu zadarmo, platí v rámci územnej pôsobnosti e-shopu, pre vybrané mestá a obce špecifikovaný vo Všeobecno obchodných podmienkach v bode 2.2, alebo pri vytváraní nového účtu v zozname Mesto/Obec. Pre registráciu ,,Slovensko doprava na vyžiadanie" neplatí FREE SHIPPING doprava zadarmo.

   

  citácia zo:

   

  Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky elektronický obchod www.stavebniny-shop.sk

   

  - Zoznam miest a obcí pre automatizovaný výpočet dopravy pri nákupe v e-shope.

  - Ak nie je vaše mesto alebo obec uvedená v zozname, môžete nás požiadať o doplnenie.

                                       

  2. Územná pôsobnosť elektronického obchodu

   

  2.1.       Elektronický obchod predávajúceho má územnú pôsobnosť dodania tovaru pre vybrané obce a mestá v okrese Pezinok, Trnava a Senec ( ďalej len „územná pôsobnosť“).

   

  2.2.       V prípade, pokiaľ sa fakturačná adresa kupujúceho líši od dodacej adresy, ktorá je obmedzená na územnú pôsobnosť v prihlasovacom formulári, môže kupujúci požiadať po registrácii mailom predávajúceho o zmenu fakturačnej adresy. Dodaciu adresu si môže zmeniť po prihlásení do svojho účtu na adresu, ktorá spadá do územnej pôsobnosti elektronického obchodu. Fakturačnú adresu mimo rozsahu územnej pôsobnosti môže zmeniť iba prevádzkovateľ e-shopu.

  .

  Adresy územnej pôsobnosti elektronického obchodu:

   

  okres Pezinok: PSČ / obec (mesto)

  900 89 Častá

  900 89 Píla

  900 88 Doľany

  900 86 Štefanová

  900 86 Budmerice

  900 90 Dubová

  900 01 Modra časť – Harmónia

  900 01 Modra časť – Piesok

  900 01 Modra

  900 84 Báhoň

  900 86 Jablonec

  900 85 Vištuk

  900 81 Šenkvice

  902 01 Vinosady

  902 01 Pezinok

  900 26 Slovenský Grob

  900 91 Limbach

  900 21 Svätý Jur

   

   

   

  okres Trnava: PSČ / obec (mesto)

  919 01 Dlhá

  919 61 Borová

  919 61 Ružindol

  917 01 Trnava

  919 02 Dolné Orešany

  919 03 Horné Orešany

  919 01 Košolná

  919 01 Suchá nad Parnou

  919 01 Zvončín

  919 34 Biely Kostol

  919 43 Cífer

  919 04 Smolenice

  919 05 Trstín

  919 09 Šelpice

  917 05 Modranka

  919 26 Zavar

  919 08 Boleráz

   

  919 21 Zeleneč

   

   

   

   

  okres Senec: PSČ / obec (mesto)

  903 01 Senec

  900 25 Chorvátsky Grob

  900 24 Veľký Biel

  900 50 Kráľová pri Senci

   

  okres Bratislava: obec (mesto) / PSČ

  Mesto BRATISLAVA (celá Bratislava)

   

  PSČ:

  Bratislave: 811 01, Bratislava 1: 811 02 až 811 09, Bratislava 2: 821 01 až 821 09,

  Bratislava 3: 830 00 až 831 07, Bratislava 4: 841 04 až 841 10, Bratislava 5: 851 01 až 851 07, 851 10

  ===========================================================

  Osobný odber

  ECONOM

  Nákladným vozidlom, dodanie 1 - 5 dní ( zväčša však do 48 hod.), dodanie tovaru uskutočňujeme Pondelok - Piatok 9:00-18:00 hod. V SOBOTU A V NEDEĽU ROZVOZ TOVARU NEUSKUTOČŇUJEME. Doprava tovaru sa uskutočňuje nákladným vozidlom dodávateľa.

  Expresné dodanie Aviou, sypký materiál

  2 - 48 hod. Pondelok - Piatok 9:00-18:00 hod., V SOBOTU A V NEDEĽU ROZVOZ TOVARU NEUSKUTOČŇUJEME. Dodanie Aviou, len sypký materiál t.j. štrk, piesok, kameň, makadám,

  Dodacie podmienky internetového obchodu stavebniny-shop.sk.

  1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
  3. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.
  4. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
  5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.
  6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 14 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.