Nové produkty

Najpredávanejšie

Dodacie podmienky

Možnosti doručenia tovaru:

 

- E-shop s územnou pôsobnosťou pre vybrané mestá a obce špecifikovaný vo Všeobecno obchodných podmienkach v bode 2.2, alebo pri vytváraní nového účtu v zozname Mesto/Obec. Ak sa vaše Mesto/Obec nachádza v zozname, systém automaticky pri nákupe ponúkne cenu za doručenie. Ak sa vám cena za doručenie zdá byť privysoká, môžete nás požiadať o individuálne nacenenie.

 

- V prípade, ak sa vaše mesto/obec nenachádza v zozname pri vytváraní účtu, je možné sa zaregistrovať, pod ,,Slovensko doprava na vyžiadanie", kde vám v prípade objednávky bude ponúknutý iba osobný odber, samozrejme dopravu vám môžeme dodatočne naceniť.

 

- Dodanie po celom území SR, na vyžiadanie.

 

FREE SHIPPING - ak shop ponúka dopravu zadarmo, platí v rámci územnej pôsobnosti e-shopu, pre vybrané mestá a obce špecifikovaný vo Všeobecno obchodných podmienkach v bode 2.2, alebo pri vytváraní nového účtu v zozname Mesto/Obec. Pre registráciu ,,Slovensko doprava na vyžiadanie" neplatí FREE SHIPPING doprava zadarmo.

 

citácia zo:

 

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky elektronický obchod www.stavebniny-shop.sk

 

- Zoznam miest a obcí pre automatizovaný výpočet dopravy pri nákupe v e-shope.

- Ak nie je vaše mesto alebo obec uvedená v zozname, môžete nás požiadať o doplnenie.

                                     

2. Územná pôsobnosť elektronického obchodu

 

2.1.       Elektronický obchod predávajúceho má územnú pôsobnosť dodania tovaru pre vybrané obce a mestá v okrese Pezinok, Trnava a Senec ( ďalej len „územná pôsobnosť“).

 

2.2.       V prípade, pokiaľ sa fakturačná adresa kupujúceho líši od dodacej adresy, ktorá je obmedzená na územnú pôsobnosť v prihlasovacom formulári, môže kupujúci požiadať po registrácii mailom predávajúceho o zmenu fakturačnej adresy. Dodaciu adresu si môže zmeniť po prihlásení do svojho účtu na adresu, ktorá spadá do územnej pôsobnosti elektronického obchodu. Fakturačnú adresu mimo rozsahu územnej pôsobnosti môže zmeniť iba prevádzkovateľ e-shopu.

.

Adresy územnej pôsobnosti elektronického obchodu:

 

okres Pezinok: PSČ / obec (mesto)

900 89 Častá

900 89 Píla

900 88 Doľany

900 86 Štefanová

900 86 Budmerice

900 90 Dubová

900 01 Modra časť – Harmónia

900 01 Modra časť – Piesok

900 01 Modra

900 84 Báhoň

900 86 Jablonec

900 85 Vištuk

900 81 Šenkvice

902 01 Vinosady

902 01 Pezinok

900 26 Slovenský Grob

900 91 Limbach

900 21 Svätý Jur

 

 

 

okres Trnava: PSČ / obec (mesto)

919 01 Dlhá

919 61 Borová

919 61 Ružindol

917 01 Trnava

919 02 Dolné Orešany

919 03 Horné Orešany

919 01 Košolná

919 01 Suchá nad Parnou

919 01 Zvončín

919 34 Biely Kostol

919 43 Cífer

919 04 Smolenice

919 05 Trstín

919 09 Šelpice

917 05 Modranka

919 26 Zavar

919 08 Boleráz

 

919 21 Zeleneč

 

 

 

 

okres Senec: PSČ / obec (mesto)

903 01 Senec

900 25 Chorvátsky Grob

900 24 Veľký Biel

900 50 Kráľová pri Senci

 

okres Bratislava: obec (mesto) / PSČ

Mesto BRATISLAVA (celá Bratislava)

 

PSČ:

Bratislave: 811 01, Bratislava 1: 811 02 až 811 09, Bratislava 2: 821 01 až 821 09,

Bratislava 3: 830 00 až 831 07, Bratislava 4: 841 04 až 841 10, Bratislava 5: 851 01 až 851 07, 851 10

===========================================================

Osobný odber

ECONOM

Nákladným vozidlom, dodanie 1 - 5 dní ( zväčša však do 48 hod.), dodanie tovaru uskutočňujeme Pondelok - Piatok 9:00-18:00 hod. V SOBOTU A V NEDEĽU ROZVOZ TOVARU NEUSKUTOČŇUJEME. Doprava tovaru sa uskutočňuje nákladným vozidlom dodávateľa.

Expresné dodanie Aviou, sypký materiál

2 - 48 hod. Pondelok - Piatok 9:00-18:00 hod., V SOBOTU A V NEDEĽU ROZVOZ TOVARU NEUSKUTOČŇUJEME. Dodanie Aviou, len sypký materiál t.j. štrk, piesok, kameň, makadám,

Dodacie podmienky internetového obchodu stavebniny-shop.sk.

  1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
  3. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.
  4. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
  5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.
  6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 14 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.